Aktwal na laki ng AirPods

Aktwal na imahe ng laki ng  AirPods .