Aktwal na laki ng Apple Pencil

Aktwal na imahe ng laki ng  Apple Pencil .