Aktwal na laki ng iPad Smart Keyboard

Aktwal na imahe ng laki ng  iPad Smart Keyboard .