Suriin ang aktwal na laki

Ipakita sa iyo ang aktwal na imahe laki.

Apple Watch (42mm)

Tingnan ang

Apple Watch (38mm)

Tingnan ang