Suriin ang aktwal na laki

Ipakita sa iyo ang aktwal na imahe laki.

N Battery

Tingnan ang

AAA Battery

Tingnan ang

AA Battery

Tingnan ang

C Battery

Tingnan ang

D Battery

Tingnan ang