Suriin ang aktwal na laki

Ipakita sa iyo ang aktwal na imahe laki.

Bulb E27

Tingnan ang

Bulb E14

Tingnan ang

Bulb E12

Tingnan ang

Bulb E11

Tingnan ang