Suriin ang aktwal na laki

Ipakita sa iyo ang aktwal na imahe laki.

90x50 Business Card

Tingnan ang

Business card of Canada and United States

Tingnan ang

90x54 Business Card

Tingnan ang

Japan Business Card

Tingnan ang

90x55 Business Card

Tingnan ang

85x55 Business Card

Tingnan ang