Suriin ang aktwal na laki

Ipakita sa iyo ang aktwal na imahe laki.

C6 Envelope

Tingnan ang

C5 Envelope

Tingnan ang

C4 Envelope

Tingnan ang

C3 Envelope

Tingnan ang

COM10 (No. 10) Envelope

Tingnan ang

B5 Envelope

Tingnan ang

Monarch Envelope

Tingnan ang

DL Envelope

Tingnan ang