Suriin ang aktwal na laki

Ipakita sa iyo ang aktwal na imahe laki.

Samsung Galaxy Fold (phone mode)

Tingnan ang

Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

Tingnan ang