⇩ ⇩ ⇩
#
teksto ng bubble Mukhang ang mga liham na Ingles na nakabalot sa mga bilog.Mayroong dalawang estilo, puti sa itim at itim sa puti.Ang itim na background ay ang default na setting. Maaari mong alisin ang tsek ang checkbox upang mabago ang estilo.Hindi suportado ng Windows 7 ang estilo na may itim na background ngunit sinusuportahan nito ang estilo na may puting background. Sinusuportahan lamang ng Windows 10 ang regular na alpabetong Ingles maliban sa alpabetong diacritical.Ang estilo ng teksto na ito ay sinusuportahan din ng mga numero.