⇩ ⇩ ⇩
#
lumang teksto sa ingles Ang lumang font sa ingles ay tinawag din na Fraktur o Blackletter .Ang font na ito ay ginamit sa daan-daang taon hanggang 1941.