Kapag naghahanap ka ng iyong mga kaibigan sa Facebook, palaging nasa itaas ng listahan ang iyong mga paboritong kaibigan, dahil ang Facebook ay may listahan ng ranking ng iyong mga kaibigan sa pinagmumulang code. Tinutulungan ka ng web app na ito na makuhang muli ang listahang iyon ng kaibigan sa pinagmumulang code ng Facebook.

β€»Pakigamit ang app na ito sa iyong sariling Facebook account. Huwag gamitin ang app na ito upang tingnan ang Facebook data ng ibang tao nang walang pahintulot upang maiwasan ang legal na isyu.β€»

Result