display text:
lugar:
estilo:
Preview:
Kasaysayan:
  • I-click ang {1}, pagkatapos mag-post sa facebook.
  • Ang link ay ipinapakita lamang sa {1} at {2}.
  • Kung nag-paste ka ng fail, magpapakita ito ng mensahe ng error Mangyaring i-paste muli.
  • Magagamit lamang ang tool na ito sa bersyon ng desktop.
  • Isa lamang sa {1} o {2} ang maaaring mapili.
  • Sinusuportahan nito ang pag-andar ng {1}, na hanggang sa 20 mga item at maaaring kopyahin, i-edit at tanggalin ito.