mag-click sa:
  • tumakbo gamit ang fullscreen
  • panatilihin ang screen
1