I-click ang icon upang kopyahin sa clipboard โ–ผ
๐“€ž๐“€Ÿ๐“€ ๐“€ก๐“€ข๐“€ฃ๐“€ค๐“€ฅ๐“€ฆ๐“€ง๐“€จ๐“€ฉ๐“€ช๐“€ซ๐“€ฌ๐“€€๐“€๐“€‚๐“€ƒ๐“€„๐“€…๐“€†๐“€‡๐“€ˆ๐“€‰๐“€Š๐“€‹๐“€Œ๐“€๐“€Ž๐“€๐“€‘๐“€’๐“€“๐“€”๐“€•๐“€–๐“€—๐“€˜๐“€™๐“€š๐“€›๐“€œ๐“€๐“๐“‚๐“ƒ๐“„๐“…๐“†๐“‡๐“ˆ๐“‰๐“Š๐“‹๐“Œ๐“๐“Ž๐“๐“๐“‘๐“’๐““๐“”๐“•๐“–๐“—๐“˜๐“™๐“€ญ๐“€ฎ๐“€ฏ๐“€ฐ๐“€ฑ๐“€ฒ๐“€ณ๐“€ด๐“€ต๐“€ถ๐“€ท๐“€ธ๐“€น๐“€บ๐“€ป๐“€ผ๐“€ฝ๐“€พ๐“€ฟ๐“€๐“ฒ๐“š๐“›๐“œ๐“๐“ž๐“Ÿ๐“ ๐“ก๐“ข๐“ฃ๐“ค๐“ฅ๐“ฆ๐“ง๐“จ๐“ฉ๐“ช๐“ซ๐“ฌ๐“ญ๐“ฎ๐“ฏ๐“ฐ๐“ฑ๐“ณ๐“ด๐“ต
โ€ป Ang lahat ng mga simbolo ay character na unicode, hindi imahe o pinagsama na mga character. Ngunit maaari mo ring pagsamahin ang mga ito sa iyong sarili. โ€ป
Simbolo ng teksto Ibig sabihin Kopyahin / I-paste
๐“€ž lalaki na may isang braso na tumuturo
๐“€Ÿ nagmamadaling tao
๐“€  lalaki na may mga kamay na nakataas sa magkabilang panig
๐“€ก tao baligtad
๐“€ข lalake na may mga kamay na nakataas sa harap
๐“€ฃ lalake na may mga kamay na nakataas sa likuran niya
๐“€ค lalaking sumasayaw na may mga bisig sa likuran
๐“€ฅ lalaking sumasayaw na may sandata sa harap
๐“€ฆ lalaki na may stick at bundle sa balikat
๐“€ง tao na nagpapatalo sa isang mortar
๐“€จ taong nagtatayo ng dingding
๐“€ฉ tao kneading sa daluyan
๐“€ช tao sa daluyan
๐“€ซ lalaki na may hawak na mga leeg ng dalawang mga emblematic na hayop na may mga ulo ng panther
๐“€ฌ tao sa dalawang dyirap
๐“€€ nakaupo na lalaki
๐“€ tao na may kamay sa bibig
๐“€‚ lalaki na nakaupo sa sakong
๐“€ƒ nakaupo na lalaki na nakataas ang mga kamay
๐“€„ naglulukso na lalaki na nagtatago sa likod ng pader
๐“€… nakaupo na lalaki na nakatago sa likod ng pader
๐“€† nakaupo na tao sa ilalim ng plorera kung saan dumadaloy ang tubig
๐“€‡ nakaupo na tao na umaabot para sa libog na libog, sa ilalim ng plorera mula sa kung saan dumadaloy ang tubig
๐“€ˆ nakaupo na tao na umaabot, sa ilalim ng plorera mula sa kung saan ang tubig ay dumadaloy
๐“€‰ pagod na lalaki
๐“€Š tao na nagsasagawa ng hnw-rite
๐“€‹ tao na tumatagal na basket sa ulo
๐“€Œ nakaupo na lalaki na may hawak na oar
๐“€ nakaupo na tao na may hawak na set ng awtoridad at baluktot ng pastol
๐“€Ž sundalo na may bow at quiver
๐“€ lalaki na may mga sandata na nakatali sa likuran
๐“€‘ tao na ang ulo ay tinamaan ng isang palakol
๐“€’ tao na bumabagsak
๐“€“ tao na nakayuko
๐“€” batang nakaupo sa kamay sa bibig
๐“€• batang nakaupo na may mga braso na nakabitin
๐“€– batang nakasuot ng pulang korona
๐“€— baluktot na tao na nakasandal sa mga tauhan
๐“€˜ tao na nakasandal sa mga kawani na tinidor
๐“€™ lalaki na may hawak na mga kawani na may panyo
๐“€š estatwa ng tao na may mga tauhan at setro ng awtoridad
๐“€› hari na may mga tauhan at mace na may bilog na ulo
๐“€œ lalaki na kapansin-pansin sa parehong mga kamay
๐“€ lalaki na nakakaakit, na may kaliwang braso na nakabitin sa likuran
๐“ nakaupo na lalaki na may hawak na stick
๐“‚ lalaki na may hawak na tinapay sa banig
๐“ƒ lalaki na nag-aaplay sa lupa
๐“„ tao na nagbabanta sa stick
๐“… tao na naghahasik ng mga binhi
๐“† lalake na nakatingin sa kanyang balikat
๐“‡ asiatic
๐“ˆ hari sa trono na may hawak na kawani
๐“‰ lalake na nakaupo sa takong na may hawak na tasa
๐“Š lalaki na nakasuot ng tunika na may mga fringes at may hawak na mace
๐“‹ lalaking may hawak na sistrum
๐“Œ dwarf
๐“ lalaki na may hawak na kutsilyo
๐“Ž nakaupo ang lalaki na may nakataas na kanang braso at kaliwang braso na nakabitin
๐“ nakaupo na lalaki na nakataas ang mga braso
๐“ nakaupo na babae
๐“‘ Buntis na babae
๐“’ babaeng manganak
๐““ kombinasyon ng babaeng manganak at tatlong balat na magkasama
๐“” babae at anak
๐“• babae at bata (pinasimple)
๐“– babae sa upuan na may anak sa kandungan
๐“— reyna na nakasuot ng diadem at may hawak na bulaklak
๐“˜ babaeng may hawak na lotus na bulaklak
๐“™ babaeng may hawak na sistrum
๐“€ญ nakaupo na diyos
๐“€ฎ nakaupo na diyos na may setro
๐“€ฏ hari kasama si uraeus
๐“€ฐ hari na may uraeus at flagellum
๐“€ฑ hari na may uraeus at flagellum
๐“€ฒ hari na nakasuot ng puting korona
๐“€ณ hari na nakasuot ng puting korona na may setro
๐“€ด hari na nakasuot ng pulang korona na may flagellum
๐“€ต hari na nakasuot ng pulang korona
๐“€ถ hari na nakasuot ng pulang korona na may setro
๐“€ท hari na nakasuot ng pulang korona na may flagellum
๐“€ธ pastol na nakaupo at nakabalot sa mantle, may hawak na stick
๐“€น walang balbas na lalaki na nakaupo at may hawak na kutsilyo
๐“€บ nakaupo sa Syria na may hawak na stick
๐“€ป marangal sa upuan
๐“€ผ marangal sa upuan na may flagellum
๐“€ฝ marangal na squatting na may flagellum
๐“€พ nakatayo mom
๐“€ฟ nagsisinungaling momya
๐“€ momya sa kama
๐“ฒ bes
๐“š diyos na may sun-disk at uraeus
๐“› diyos na may ulo ng falcon at sun-disk na may hawak na ankh
๐“œ diyos na may ulo ng falcon at sun-disk
๐“Ÿ diyos na may ulo ng ibis
๐“  diyos na may ulo ng ram
๐“ก diyos na may ulo ng ram na may hawak na ankh
๐“ข diyos na may jackal head
๐“ฃ diyos na may ulo ng hayop na Seth
๐“ค diyos na ithyphallic na may dalawang plume, nakataas na braso at flagellum
๐“ฅ diyosa na may sungay na sun-disk
๐“ฆ diyosa na may balahibo
๐“ง diyosa na may balahibo na may hawak na ankh
๐“จ diyos na may bisig na sumusuporta sa kalangitan at sangang palma sa ulo
๐“ฉ diyos na may dalawang plume at setro
๐“ซ diyos na may dalawang plume at scimitar
๐“ญ diyos na nakasuot ng pulang korona na may ankh
๐“ฎ diyos na may ulo ng falcon at dalawang plume
๐“ฏ squatting god
๐“ฐ diyos na hugis diyos
๐“ฑ diyos na hugis diyos sa dambana
๐“ณ diyos na may ulo ng falcon at buwan
๐“ด diyosa na may feline head at sun na may uraeus
๐“ต diyos na nakasuot ng pulang korona na may setro