Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo

Kopyahin / I-paste

I-click upang kopyahin ▼
>=<
HTML Kahulugan
&ge;
&#8805;
U+2265
Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo
Ang Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo, na ipinapakita bilang ≥, ay ginagamit sa matematika, siyensya sa kompyuter, at inhinyeriya upang ipahiwatig na ang isang halaga ay higit kaysa o katumbas ng isa pang halaga.

Ano ang Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo?

Ang Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo, na ipinapakita bilang ≥, ay nagpapahiwatig na ang isang halaga ay mas malaki kaysa o katumbas ng ibang halaga. Halimbawa, sa hindi-pantay na pagkakapantay 8 ≥ 5, ang simbolo na ≥ ay nagpapahiwatig na ang 8 ay higit kaysa o katumbas ng 5.

Mga Variant ng Simbolo sa Google Sheets, Excel, at Programming

Sa mga software ng spreadsheet at mga wika sa programming, maaaring iba-iba ang pagpapakita ng "higit kaysa o katumbas" na operator:

  • Google Sheets at Excel: Karaniwan, pareho silang gumagamit ng "higit kaysa o katumbas" na operator bilang >=.
  • Python, Java, C/C++, at JavaScript: Sa mga wika na ito, ang "higit kaysa o katumbas" na operator ay ipinapakita rin bilang >=.

Paano I-type ang Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo Gamit ang Keyboard Shortcuts, Alt Codes, at LaTeX

  • Windows: Pindutin ang Alt key at i-type ang 8805 sa numerical keypad, pagkatapos ay pakawalan ang Alt key.
  • Mac: Pindutin ang Option + ..
  • Linux: Pindutin ang Ctrl + Shift + u, pagkatapos ay i-type ang 2265 at pindutin ang Enter.
  • HTML: Gamitin ang named entity na &ge; o ang numeric entity na &#8805;.
  • LaTeX: Upang mai-type ang Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo sa LaTeX, gamitin ang command na \geq.

Mga Larawan ng Simbolo

Higit Kaysa o Katumbas na Simbolo