Tanda ng Pagmumultíplikasyon

Kopyahin / I-paste

I-click upang kopyahin ▼
×÷+-=*✖️
HTML Kahulugan
× ×
×
U+D7
Tanda ng Pagmumultíplikasyon
Ang Tanda ng Pagmumultíplikasyon, na tinatawag ding ×, ay kumakatawan sa operasyong matematika ng pagmumultíplikasyon, kung saan ang isang bilang ay pinagsasama sa pamamagitan ng pagmumultíplikasyon ng isa pang bilang.

Ano ang Tanda ng Pagmumultíplikasyon?

Ang Tanda ng Pagmumultíplikasyon, na sumisimbolo sa ×, ay ginagamit sa matematika upang ipakita ang operasyon ng pagmumultíplikasyon, kung saan ang isang bilang ay pinagmumultípika sa isa pang bilang. Sa programasyon at pagpasok ng datos, madalas na ginagamit ang asterisk (*) bilang alternatibo sa Tanda ng Pagmumultíplikasyon (×). Halimbawa, ang ekspresyong "5 × 3" ay katumbas ng "5 * 3."

Paano Mag-type ng Tanda ng Pagmumultíplikasyon Gamit ang Mga Shortcut sa Keyboard, Mga Alt Code, at LaTeX

  • Windows: Pindutin ang Alt key at pindutin ang 0215 sa numeric keypad, pagkatapos ay pakawalan ang Alt key.
  • Mac: Pindutin ang Option + Shift + 8.
  • Linux: Pindutin ang Ctrl + Shift + u, pagkatapos ay type 00D7 at pindutin ang Enter.
  • HTML: Gamitin ang pangalan ng entity × o ang numerikong entity ×.
  • LaTeX: Upang mag-type ng Tanda ng Pagmumultíplikasyon sa LaTeX, gamitin ang command na \times.

Mga Larawan ng Simbolo

Tanda ng Pagmumultíplikasyon