Simbolo ng Omega

Kopyahin / I-paste

I-click upang kopyahin ▼
ΩωαβπλΣθ
HTML Kahulugan
Ω Ω
Ω
U+3A9
Simbolo ng Omega (Malaking Titik)
Ang malaking titik na Omega ay karaniwang ginagamit upang kumatawan sa ohms, ang yunit ng electrical resistance sa physics at engineering.
ω ω
ω
U+3C9
Simbolo ng Omega (Maliit na Titik)
Ang maliit na titik na simbolo ng Omega ay kadalasang ginagamit sa physics, engineering, at matematika upang kumatawan sa angular velocity o frequency.

Ano ang Simbolo ng Omega?

Ang simbolo ng Omega, na pinapalagay bilang ω (maliit na titik) at Ω (malaking titik), ay nagmula sa alpabetong Griyego kung saan ito ang huling titik. Ang simbolong ito ay may iba't ibang gamit sa mga siyentipikong at akademikong disiplina. Ang kasaysayan nito ay nagmula sa sinaunang kultura ng mga Griyego, at naglilingkod ito sa iba't ibang layunin sa mga modernong larangan.

Orihinal at mga Baryasyon ng Simbolo ng Omega

Narito ang orihinal na anyo at mga baryasyon nito ng simbolo ng Omega, ipinapakita sa simpleng teksto para madaling kopyahin at ilipat:

 • Orihinal na mga Simbolo: ω, Ω
 • Baryasyon: 𝜔, 𝜴, 𝝎, 𝝮, 𝞈, 𝞨

Mga Paggamit ng Simbolo ng Omega sa Iba't Ibang Larangan

Ang simbolo ng Omega (ω, Ω) ay may iba't ibang mga paggamit:

 • Fisika: Madalas na ginagamit upang kumatawan sa angular velocity, electrical resistance (Ω), at iba pang partikular na kantidad.
 • Inhinyeriya: Madalas na ginagamit upang kumatawan sa electrical resistance sa ohms (Ω) o angular velocity (ω).
 • Matematika: Karaniwang kumakatawan sa huling elemento sa isang set o isang partikular na constant.
 • Agham ng Computer: Maaaring gamitin upang magpahiwatig ng worst-case performance sa big O notation, madalas na kumakatawan bilang Ω(n).
 • Linggwistika: Bilang ang huling titik ng alpabetong Griyego, maaaring lumitaw ito sa mga notasyon o mga modelo sa linguistics.
 • Kimika: Ginagamit upang kumatawan sa isang partikular na isomer o configuration sa organic chemistry.
 • Biokimika: Maaaring magpahiwatig ng partikular na mga anyo ng fatty acids o iba pang mga biological compound.

Paano I-type ang Simbolo ng Omega Gamit ang Keyboard Shortcuts, Alt Codes, at LaTeX

 • Windows: Pindutin ang Alt at i-type ang 969 (para sa maliit na titik) o 937 (para sa malaking titik) sa numeric keypad, pagkatapos i-release ang Alt.
 • Mac: Ma-access ito mula sa special character menu o kopyahin mula sa ibang lugar.
 • Linux: Pindutin ang Ctrl + Shift + u, pagkatapos i-type ang 03c9 (para sa maliit na titik) o 03a9 (para sa malaking titik) at pindutin ang Enter.
 • HTML: Para sa maliit na titik, gamitin ang ω at para sa malaking titik, gamitin ang Ω.
 • LaTeX: Para sa maliit na titik, gamitin ang command na \omega. Para sa malaking titik, simpleng i-type ang \Omega.

Mga Larawan ng Simbolo

Simbolo ng Omega (Malaking Titik)Simbolo ng Omega (Maliit na Titik)