Simbolo ng Service Mark

Kopyahin / I-paste

I-click upang kopyahin ▼
®©
HTML Kahulugan
℠
U+2120
Simbolo ng Service Mark
Nagpapakita ng isang hindi rehistradong service mark, na nagpapahiwatig ng isang marka na ginagamit upang itampok o i-brand ang mga serbisyo. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-angkin sa mga karapatan ng isang marka para sa mga serbisyo, kahit na hindi pa natapos ang opisyal na rehistrasyon ng service mark.

Pag-unawa sa Simbolo ng Service Mark: ℠

Samantalang ang mga trademark ay nauugnay sa mga kalakal, ang mga service mark ay nauugnay sa mga serbisyo. Ang Simbolo ng Service Mark, na tinutukoy bilang ℠, ay katulad ng simbolo ng ™ ngunit para sa mga serbisyo kaysa sa mga produkto.

  • Simbolo ng Service Mark (℠): Ginagamit ang simbolo na ito para sa mga hindi rehistradong service mark, na nagpapahiwatig ng pagmamay-ari sa isang partikular na pangalan, slogan, o logo na kumakatawan sa mga serbisyo. Katulad ng simbolo ng ™, nagpapahiwatig ito ng pagmamay-ari sa isang partikular na marka kahit na hindi pa natapos ang opisyal na rehistrasyon. Gayunpaman, partikular ito sa mga serbisyo kaysa sa mga kalakal.

Halimbawa, ang isang kumpanya na nag-aalok ng konsultasyong pinansyal ay maaaring gumamit ng simbolo ng ℠ sa tabi ng kanilang pangalan ng tatak, na nagpapahiwatig ng kanilang pagmamay-ari sa partikular na representasyon ng serbisyo na iyon.

Kahalagahan ng mga Service Mark sa Pag-i-brand

Sa kasalukuyang ekonomiya, ang mga serbisyo ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng merkado. Kaya mahalaga ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang tatak sa sektor ng mga serbisyo. Nagbibigay ang mga service mark sa mga negosyo ng paraan upang maangkin ang kanilang natatanging mga serbisyo at magpalamang sa mga kumpetisyon. Mahalagang maunawaan at magamit ng mga tagapagbigay ng serbisyo ang simbolo ng ℠ nang tama, upang tiyakin na naipapahiwatig nila nang wasto ang kakaibang katangian at halaga ng kanilang tatak.

Tunay na Halimbawa: Pangunahing Mga Platform ng Streaming

Ang mga sikat na mga platform ng streaming, tulad ng Netflix o Spotify, ay nagbibigay ng mga serbisyo sa halip na mga pisikal na kalakal. Noong unang naglunsad ang mga kumpanyang ito, maaaring ginamit nila ang simbolo ng ℠ kasama ang kanilang mga pangalan, slogan, o logo upang ipahiwatig ang kanilang pagmamay-ari sa partikular na representasyon ng mga serbisyong pang-streaming. Kapag naging kilala at narehistro na nila ang kanilang mga service mark, maaari na nilang gamitin ang simbolo ng ®.

Mga Legal na Epekto ng mga Simbolo ng Service Mark

Tulad ng simbolo ng ™, hindi nag-aalok ang simbolo ng ℠ ng buong legal na proteksyon na kaakibat ng opisyal na rehistrasyon. Gayunpaman, nagbibigay ito ng pampublikong pagmamay-ari sa isang partikular na representasyon ng serbisyo. Pinapayuhan ang mga kumpanya na magrehistro ng kanilang mga service mark para sa malakas na legal na proteksyon laban sa posibleng paglabag o alitan.

Paggamit ng Simbolo ng Service Mark

Ang simbolo ng ℠ ay dapat ilagay kaagad pagkatapos ng pangalan, logo, o slogan na kumakatawan dito, maari itong ilagay sa kanang sulok ng itaas. Halimbawa:

ServiceName℠

Ang iba pang mga paggamit nito ay kasama ang:

  • Sa mga digital na patalastas para sa mga serbisyo.
  • Sa homepage o tungkol sa pahina ng website ng kumpanya.
  • Sa mga materyales na pang-promosyon para sa mga kaganapan o kampanya na batay sa serbisyo.

Mga Larawan ng Simbolo

Simbolo ng Service Mark