1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Digital na orasan

Sa full screen mode, hindi mag-o-off ang screen, at itatago ang mga ad.