Ano ang aking Facebook Email?

Paano upang makakuha ng aking Facebook Email? Ito ay ang pinakamadaling paraan upang makuha ang iyong Facebook Email online.