Ano ang aking Screen Resolution?

Ito ay isang online na kasangkapan upang matukoy resolution screen para sa iyong mobile device. Maaaring gusto mo got maling resolution screen mula sa iba pang mga site. Dahil ang lahat ng iba pang mga site hindi na matagpuan retina display screen. Upang bumuo ng tamang impormasyon resolution ng screen, nakolekta namin ang libu-libong ng impormasyon mobile na kagamitan at pag-iingat na-update.

Resolution screen

Iba pang impormasyon

Browser Lapad / Taas
Display Aspect Ratio
Retina DisplayHindi
device KategoryaDesktop o Laptop Device
monitor Sukattiktikan

Javascript (para sa mga web engineering)

screen.width x screen.height
screen.availWidth x screen.availHeight
window.innerWidth x window.innerHeight
window.outerWidth x window.outerHeight
window.devicePixelRatio
window.orientation
@media screen and (orientation: xx) {}