Suriin ang aktwal na laki

Ipakita sa iyo ang aktwal na imahe laki.

ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

Tingnan ang

ISO216 / A8 sized Business Card

Tingnan ang

85x55 Business Card

Tingnan ang

C6 Envelope

Tingnan ang

C5 Envelope

Tingnan ang

C4 Envelope

Tingnan ang

C3 Envelope

Tingnan ang

COM10 (No. 10) Envelope

Tingnan ang

B5 Envelope

Tingnan ang

Monarch Envelope

Tingnan ang

DL Envelope

Tingnan ang

Statement Paper

Tingnan ang

Executive Paper

Tingnan ang

Folio Paper

Tingnan ang

Tabloid Paper

Tingnan ang

B(Ledger) Paper

Tingnan ang

Legal Paper

Tingnan ang

A(Letter) Paper

Tingnan ang

Super B / Super A3 Paper

Tingnan ang

B6(JIS) Paper

Tingnan ang

B5(JIS) Paper

Tingnan ang

B4(JIS) Paper

Tingnan ang

B3(JIS) Paper

Tingnan ang

B4 Paper

Tingnan ang

B5 Paper

Tingnan ang

A3+ Paper

Tingnan ang

A5 Paper

Tingnan ang

A4 Paper

Tingnan ang

A3 Paper

Tingnan ang

Samsung Galaxy Note 3

Tingnan ang

xiaomi 3

Tingnan ang

Nokia 2520

Tingnan ang

Sony Xperia C

Tingnan ang

Sony Xperia Z1

Tingnan ang

HTC One max

Tingnan ang

iPad mini 2 (Retina)

Tingnan ang