Aktwal na laki ng AirPods (Ika-3 henerasyon)

Aktwal na imahe ng laki ng  AirPods (Ika-3 henerasyon) .