Ano ang % ng ?
Ans:
% x = x =

Ang ay ilang porsyento ng ?
Ans:
/ = =

Ang ay % ng ano?
Ans:
/ % = / =

Ano ang porsyento ng pagbabago mula hanggang ?
Ans:
/ - 1 = =

magdagdag ng % ay ano?
Ans:
x ( 1 + %) = x (1 + ) =

Madalas nating ginagamit ang pagkalkula ng porsyento sa buhay, negosyo, at pamumuhunan.Narito ang ilang porsyentong calculator na maaaring gamitin sa pagkalkula ng ratio, pagkalkula ng diskwento, ratio ng pagbabago ng presyo ng stock, pagkalkula na kasama sa buwis, pagkalkula na hindi kasama sa buwis, atbp.Ang mga problemang ito sa matematika ay nabawasan sa mga mapaglarawang tanong, at kailangan mo lamang na maglagay ng mga numero sa mga patlang at agad silang sasagutin.