pagbabalasa ng mga kard
Ang online na application na ito ay maaaring gumawa ng maraming mga pangalan sa mga card o mga piraso ng papel, at pagkatapos ay hayaan ang mga tao na pumili nang random. Ito ay isa pang paraan upang random na pumili ng mga tao, gawain, desisyon o premyo. Karaniwang gumagamit ang mga tao ng straw, piraso ng papel, o stick, at pinipili ang isa nang random. Gamitin ang web app na ito upang madaling hayaan kang gawin ang mga bagay na ito. Gumagamit kami ng Fisher–Yates randomization algorithm upang makakuha ka ng patas na mga resulta. Maglagay ng isang item sa bawat linya, sa madaling salita, mayroon lamang isang item bawat linya. I-click ang upang gawing card ang lahat ng item, pagkatapos ay i-randomize at i-flip ang mga ito. Para mas masaya, mae-edit ang pamagat. Mangyaring huwag magsulat ng mga email na humihingi ng pagdaraya! Mangyaring sundin ang mga lokal na batas at mananagot ang user para sa anumang mga paglabag. Ang page na ito ay ibinigay "as is", nang walang anumang uri ng warranty, hayag o ipinahiwatig.