Magko-convert ito sa espesyal na URL, bubuksan ng smartphone ang YouTube App.