PHP syntax code tseke

Suriin ang iyong syntax PHP online. Maaari itong lagyan ng check ang parehong PHP4 at PHP5 para sa mga error.

bersyon: