PHP syntax code tseke

Suriin ang iyong PHP syntax online. Maaari itong suriin ang parehong PHP5 at PHP7 para sa mga pagkakamali.

bersyon: