PHP syntax code tseke

Suriin ang iyong PHP syntax online. Ibinibigay namin ang checker para sa PHP5, PHP7 at PHP8.

bersyon: