Subset ng

Kopyahin / I-paste

I-click upang kopyahin ▼
HTML Kahulugan
⊂
⊂
U+2282
Subset ng
Ang simbolong Subset ng, na kinakatawan ng ⊂, ay ginagamit sa teorya ng mga set upang ipahiwatig na ang isang set ay isang subset ng isa pang set ngunit hindi ito pantay.
⊆
⊆
U+2286
Subset ng o Pantay sa
Ang simbolong Subset ng o Pantay sa, na kinakatawan ng ⊆, ay nagpapahiwatig na ang isang set ay maaaring isang subset ng isa pang set o pantay sa ito.

Ano ang Simbolo ng "Subset ng"?

Ang simbolong Subset ng, na kinakatawan ng ⊂, ay nagsasaad na ang isang set ay kasama sa isa pang set ngunit hindi ito magkapareho. Halimbawa, kung may mga set na A = {1, 2, 3} at B = {1, 2, 3, 4, 5}, ito ay maipapahayag bilang A ⊂ B, na nangangahulugang ang A ay isang subset ng B.

Ano ang Simbolo ng "Subset ng o Pantay"?

Ang simbolong Subset ng o Pantay sa, na kinakatawan ng ⊆, ay nagpapahiwatig na ang isang set ay maaaring kasama sa isa pang set o magkapareho ito. Para sa parehong mga set na A at B, tama rin ang A ⊆ B dahil ang A ay isang subset ng B. Gayunpaman, kung A = {1, 2, 3} at B = {1, 2, 3}, ang tamang tandaan ay A ⊆ B dahil pareho ang dalawang set.

Pagkakaiba ng mga Simbolo ng Subset

Importante na maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang simbolo upang maiwasan ang kalituhan. Tandaan na ang ⊂ ay nangangahulugang strict subset (hindi pantay), samantalang ang ⊆ ay nangangahulugang subset o pantay. Ang huli na simbolo ay nagbibigay-daan sa posibilidad na ang dalawang set na kinukumpara ay maaaring magkapareho.

Application at Natatanging Paggamit ng mga Simbolo ng Subset

Ang mga simbolong subset (⊂ at ⊆) ay mahalaga sa iba't ibang konteksto ng matematika at pagkokompuyter:

  • Teorya ng mga Set: Ginagamit upang ipahayag ang ugnayan ng mga set.
  • Matematika: Lumilitaw sa iba't ibang larangan upang ipakita ang mga ugnayan ng mga set.
  • Agham ng Kompyuter: Mahalaga sa mga algorithm at istraktura ng data para ipahayag ang mga ugnayan at operasyon ng mga set.

Pag-type ng mga Simbolo ng Subset

  • Windows: Para sa ⊂, gamitin ang Alt+8834; para sa ⊆, gamitin ang Alt+8838.
  • Mac: Makuha ang parehong simbolo sa pamamagitan ng Character Viewer.
  • Linux: Para sa ⊂, gamitin ang Ctrl+Shift+u pagkatapos 2282; para sa ⊆, sundan ito ng 2286.
  • HTML: Para sa ⊂, gamitin ang ⊂ o ⊂; para sa ⊆, gamitin ang ⊆ o ⊆.
  • LaTeX: Para sa ⊂, type \subset; para sa ⊆, type \subseteq.

Mga Larawan ng Simbolo

Subset ngSubset ng o Pantay sa