Superset ng

Kopyahin / I-paste

I-click upang kopyahin ▼
HTML Kahulugan
⊃
⊃
U+2283
Superset ng (Superset of)
Ang simbolong Superset ng, na tinatawag na ⊃, ay ginagamit sa teorya ng mga set upang ipahiwatig na ang isang set ay isang superset ng isa pang set pero hindi ito pantay dito.
⊇
⊇
U+2287
Superset ng o Parehong Pantay (Superset of or Equal to)
Ang simbolong Superset ng o Parehong Pantay, na tinatawag na ⊇, ay nagpapahiwatig na ang isang set ay maaaring maging superset ng isa pang set o pantay dito.

Ano ang "Superset ng" Simbolo?

Ang simbolong Superset ng, na kinakatawan ng ⊃, ay nagpapahiwatig na ang isang set ay naglalaman ng isa pang set ngunit hindi ito pantay dito. Halimbawa, kung mayroon tayong mga set na A = {1, 2, 3} at B = {1, 2, 3, 4, 5}, maaaring maipahayag ito bilang B ⊃ A, na nagpapahiwatig na ang B ay isang superset ng A.

Ano ang "Superset ng o Parehong Pantay" Simbolo?

Ang simbolong Superset ng o Parehong Pantay, na kinakatawan ng ⊇, ay nagpapahiwatig na ang isang set ay maaaring maglaman ng isa pang set o pantay dito. Para sa parehong mga set na A at B, tama rin ang B ⊇ A dahil ang B ay isang superset ng A. Gayunpaman, kung A = {1, 2, 3} at B = {1, 2, 3}, ang tamang nota ay B ⊇ A dahil ang dalawang set ay pantay.

Paano Makikilala ang Pagkakaiba ng mga Simbol ng Superset?

Mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang simbolo upang maiwasan ang kalituhan. Tandaan na ang ⊃ ay nangangahulugang isang striktong superset (hindi pantay), samantalang ang ⊇ ay nangangahulugang superset o pantay. Ang huling simbolo ay nagbibigay-daan sa posibilidad na ang dalawang set na pinaghahambingan ay maaaring magkapareho.

Karaniwang Maliit na Kaisipan Tungkol sa mga Simbol ng Superset

Karaniwan para sa mga tao na maikumpara ang mga simbolo ng superset at subset, lalo na dahil sa kanilang magkahawig na anyo. Palaging tandaan na ang direksyon ng simbolo ay patungo sa "mas maliit" na set: ang ⊃ ay nagpapahiwatig na ang mas malaking set ay bumabalot sa mas maliit na set, samantalang ang ⊂ ay nagpapahiwatig na ang mas maliit na set ay napapaloob sa mas malaking set.

Pag-type ng mga Simbol ng Superset

  • Windows: Para sa ⊃, gamitin ang Alt+8835; para sa ⊇, gamitin ang Alt+8839.
  • Mac: Mag-access sa parehong simbolo sa Character Viewer.
  • Linux: Para sa ⊃, gamitin ang Ctrl+Shift+u at pagkatapos 2283; para sa ⊇, gamitin ang 2287.
  • HTML: Para sa ⊃, gamitin ang ⊃ o ⊃; para sa ⊇, gamitin ang ⊇ o ⊇.
  • LaTeX: Para sa ⊃, i-type ang \supset; para sa ⊇, i-type ang \supseteq.

Mga Larawan ng Simbolo

Superset ng (Superset of)Superset ng o Parehong Pantay (Superset of or Equal to)