Bumuo ng mga QR code sa pamamagitan ng paggamit ng google api chart. Libre, simple, custom, walang kinakailangang pag-login.