ES6 Syntax Check

Ang isang online na ECMAScript 6 Checker.

Good! Walang error!