laki ng singsing sa silangang asya

Nalalapat ang tsart ng laki sa Tsina, Taiwan, Singapore, Japan at Korea.

Aktwal na imahe ng laki ng  laki ng singsing sa silangang asya .