Laki ng singsing ng India

Aktwal na imahe ng laki ng  Laki ng singsing ng India .