laki ng singsing

Nalalapat ang tsart ng laki sa USA at Europa.

Aktwal na imahe ng laki ng  laki ng singsing .