Ang laki ng singsing ng Italya

Nalalapat ang tsart ng laki sa Italya, Espanya at Switzerland.

Aktwal na imahe ng laki ng  Ang laki ng singsing ng Italya .