Laki ng singsing sa UK

Aktwal na imahe ng laki ng  Laki ng singsing sa UK .